vi tính duy tân
Get the Flash Player to see this rotator.

Sản phẩm » Máy bộ Dell Inspiron

DELL INSPIRON 530S DT CH1

DELL INSPIRON 530S DT CH1

1,750,000 VNĐ

Chi tiết »

DELL INSPIRON 530S DT CH1

1,750,000 VNĐ

 CHIPSET G33

CORE 2 DUO 2.66Ghz E6750

DDR2 2GB

HDD 80GB SATA

DVD ROM SATA

WINDOW 7 ULTIMATE

DELL INSPIRON 530S DT CH2

DELL INSPIRON 530S DT CH2

2,250,000 VNĐ

Chi tiết »

DELL INSPIRON 530S DT CH2

2,250,000 VNĐ

 CHIPSET G33 EXPRESS

CORE 2 DUO 3.0 E8400

DDR2 2GB

HDD 160G SATA

DVD ROM SATA

WINDOW 7 ULTIMATE

DELL INSPIRON 530MT CH1

DELL INSPIRON 530MT CH1

1,950,000 VNĐ

Chi tiết »

DELL INSPIRON 530MT CH1

1,950,000 VNĐ

 CHIPSET G33 EXPRESS

CORE 2 DUO 2.66Ghz E6750

DDR2 2GB

HDD 80G SATA

DVD ROM SATA

 

DELL INSPIRON 530MT CH2

DELL INSPIRON 530MT CH2

2,350,000 VNĐ

Chi tiết »

DELL INSPIRON 530MT CH2

2,350,000 VNĐ

 CHIPSET G33 EXPRESS

CORE 2 DUO 3.0Ghz E8400

DDR2 2GB

HDD 160G SATA

DVD ROM SATA

Máy tính để bàn dell
Máy bộ hp