vi tính duy tân
Get the Flash Player to see this rotator.

Sản phẩm » Máy bộ Dell Optiplex 960

MÁY BỘ DELL OPTIPLEX 960 SFF CH1

MÁY BỘ DELL OPTIPLEX 960 SFF CH1

2,200,000 VNĐ

Chi tiết »

MÁY BỘ DELL OPTIPLEX 960 SFF CH1

2,200,000 VNĐ

 DELL OPTIPLEX 960 SFF

MAINBOARD CHIPSET Q45

CORE 2 DUO 2.66GHz E6750

RAM DDR2 2G 

HDD  160GB SATA

VGA ONBO 4500GMA 1G

MÁY BỘ DELL OPTIPLEX 960 SFF CH2

MÁY BỘ DELL OPTIPLEX 960 SFF CH2

2,400,000 VNĐ

Chi tiết »

MÁY BỘ DELL OPTIPLEX 960 SFF CH2

2,400,000 VNĐ

  DELL OPTIPLEX 960 SFF

MAINBOARD CHIPSET Q45

CORE 2 DUO 3.0GHz E8400

RAM DDR2 2G 

HDD  160GB SATA

VGA ONBO 4500GMA 1G